Aanandyogeshwar maharaj
 
Naam Chintanane Chintamukta Vha
 
Aanandyog
 
1) Gurucharitra Avtarnika Vachan
2) Bhajan Program by ‘Matoshri Prasadik Bhajan Mandal, Malad’ followed by Prasad