Aanandyogeshwar maharaj
 
Naam Chintanane Chintamukta Vha
 
Aanandyog
 
Sadguru Anandyogeshwar Nilkanth Maharaj's Janama-Jayanti (Shravan Krishna Dashami)
Video Clip-1
 
Video Clip-2